Project

WasteWorld

Project

WastWorld

Vraagstelling vanuit Midpoint House of Leisure
Aan de partners van House of Leisure is gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van een van de locaties op de Kansenkaart: het MOB-complex.  Na een brainstormsessie is er een onderscheidend concept uitgekomen: Infotainment themepark WasteWorld.

Stand van zaken

Stichting WasteWorld ontwikkelt het infotainment themepark WasteWorld met als uitgangspunt circulaire economie. Thema’s zijn bijvoorbeeld afval, leefomgeving en energie. Met een mix van fun, educatie en innovatie gaat het park zich richten op zowel de consumenten- als de zakelijke markt.
Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek zijn we op dit moment bezig met het vinden van een geschikte locatie in Noord-Brabant. De stichting wil de verbinding aangaan met de Triple Helix (Onderneming, Onderwijs, Overheid).

Betrokken vanuit Passion for Leisure

Ernst Jonkers, Albert Vleer, Edwin Vriens en Erica Theloosen.

Status project

Lopend

Download het ambitiedocument van WasteWorld