Project

WaterProef

Project

WaterProef

Vraagstelling vanuit Waterschap De Dommel
Waterschap de Dommel heeft via een openbare inschrijving gevraagd een plan in te dienen om een deel van de voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg (Tilburg) een nieuwe bestemming te geven.

Status project

Passion for Leisure heeft het plan WaterProef bij waterschap De Dommel ingediend en is aangewezen om het project verder te ontwikkelen. Door middel van het indienen van een voorontwerp bij de Gemeente Tilburg wordt duidelijk of WaterProef ontwikkeld kan gaan worden. Na goedkeuring kan het bedrijfsplan verder uitgewerkt worden. Dit doen we met de nodige participanten binnen het project.

Wat gaat er gerealiseerd worden?

WaterProef voorziet in de bestaande behoeftes van de gebruikers van Moerenburg, een landschapspark met een multifunctioneel karakter. Met WaterProef worden de poorten van het terrein geopend. Het landschapspark gaat voorzien in de sportieve en recreatieve behoeften van de bezoekers. De faciliteiten dragen bij aan een totaalbeleving van dit terrein.

Betrokken vanuit Passion for Leisure

Ernst Jonkers en Albert Vleer.

Download het plan