Werkwijze

Voorsorteren op nieuwe Omgevingswet

Werkwijze

Voorsorteren op nieuwe Omgevingswet

Met een goed geschreven plan scoor je direct bij de gemeente of overheid, het loket dat jouw vergunningaanvraag afhandelt. In de nieuwe Omgevingswet is een van de bouwstenen van een vergunningaanvraag de ‘groene paragraaf’. Om de gemeente/provincie voor te zijn, wil je die paragraaf duidelijk en volledig uitgeschreven hebben. Maar… welke onderwerpen horen erin? Voldoen ze aan de nieuwe klimaatdoelen? Zijn ze in navolging geschreven van de 17 Global Goals die gelden?

De Groene paragraaf

1) Adviserend gesprek

Ons strategisch team, Jos en Ernst, weet precies welke onderwerpen in zo’n groene paragraaf moeten komen. Zij hebben niet alleen kennis hiervan, ook uit eigen ervaring weten ze dat je met een goed onderbouwd plan scoort bij de overheid. Zij adviseren jou perfect m.b.t. tot de groene paragraaf en het aansluiten bij de 17 Sustainable Development Goals.

2) Uitschrijven groene paragraaf

Binnen drie weken na het adviesgesprek komt het strategisch team met een uitgeschreven concept van de groene paragraaf en aanbeveling m.b.t. stappen richting de overheid.

3) Bespreken concept groene paragraaf

Zodra de groene paragraaf in concept is uitgeschreven wordt dit met jou besproken.

4) Einddocument

Na goedkeuring van de concept groene paragraaf werkt het creatieve team dit uit tot een net document met foto’s. Dit einddocument kun je gebruiken bij de vergunningaanvraag.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Contactpersonen

Strategisch team Passion for Leisure

Jos en Ernst

Strategisch team

Jos de Punder en Ernst Jonkers vormen het strategisch team van Passion for Leisure. Al meer dan 25 jaar zijn ze strategisch denker binnen de Leisurebranche.

Projecten